Observacions


Les observacions fenològiques de RitmeNatura es recopilen a Natusfera. Aquesta plataforma de ciència ciutadana per registrar dades de biodiversitat és, doncs, l’eina utilitzada per RitmeNatura per recollir, validar i donar accés a les observacions fenològiques compartides pels ciutadans.

Per agrupar les observacions, s’ha creat el projecte RitmeNatura a Natusfera. En aquesta plataforma, els projectes són col·leccions d’observacions amb un propòsit comú –en el nostre cas, recopilar observacions fenològiques– realitzades per nombroses persones.

El projecte de Natusfera “RitmeNatura” està dividit en dos subprojectes: Observacions recurrents i Observacions ocasionals.

Observacions recurrents

És la millor manera de recollir informació fenològica. Amb una sèrie d’observacions llarga, de diversos anys, sobre una mateixa espècie o individu es poden obtenir resultats concloents i robustos sobre com canvia el ritme de la natura. Escull una espècie, individu o zona a observar i anota i fotografia a Natusfera els seus canvis al llarg de l’any. Converteix-te en un feno-observador recurrent!

Observacions ocasionals

Totes les observacions compten! Recull informació fenològica de manera puntual: registra els canvis que vegis al teu entorn en el teu dia a dia.

Com entrar observacions a Natusfera


Fes-te un usuari a Natusfera.

Uneix-te a un dels dos projectes en el què vols col·laborar: observacions Recurrents o observacions Ocasionals. Trobaràs l’opció per unir-t’hi a dalt i a la dreta de cada projecte.

Fes clic al botó “afegeix observacions” i omple els camps que et demana: nom de l’espècie (si el saps), fotografia, data i hora, lloc i, sobretot, la fenofase que vegis.

Darreres observacions

Natusfera