Sobre el GroundTruth 2.0


La ciència ciutadana, potenciada per les TIC, va en augment. Utilitzant les seves pròpies observacions i dispositius mòbils, els ciutadans poden proporcionar un nou flux de dades que aporta informació localitzada sobre la situació ambiental en el terreny, complementant dades de sistemes i estudis existents.

Ground Truth 2.0 oferirà la demostració i validació de sis observatoris ciutadans ampliats a condicions operatives reals a Holanda, Suècia, Kenya, Zàmbia, Bèlgica i Espanya per demostrar la viabilitat tecnològica, l’ús sostingut i els beneficis socials i econòmics d’aquests observatoris ciutadans. L’objectiu últim és la implantació al mercat global del concepte i les tecnologies de suport del projecte.

L’Observatori Ciutadà “Segueix el ritme de la natura” és part d’aquest projecte.


LA NOSTRA VISIÓ

En un món digital existirà un lloc que permeti a ciutadans, gestors i polítics compartir i consultar informació fenològica. A més, permetrà comunicar-se entre actors i serà sostenible en el temps.

LA NOSTRA MISSIÓ

El futur Observatori serà el lloc on s’emmagatzemin les dades recollides per part dels ciutadans, on aquestes puguin ser consultades en temps real i influeixin en la presa de decisions.

ELS NOSTRES OBJECTIUS

  1. Crear una plataforma de ciència ciutadana sobre els efectes del canvi climàtic en la naturalesa i amb dades obertes, on la divulgació i els resultats influeixin en la presa de decisions.
  2. A través de la recollida de dades per part dels ciutadans i guiats per un protocol d’observació ampli, generar informació útil per conèixer l’impacte del canvi climàtic en la naturalesa.
  3. Sumar amb la resta de plataformes existents i que l’Observatori sigui un paraigua d’agrupacions i informació sobre els efectes del canvi climàtic en la naturalesa.
  4. Promoure la sostenibilitat de l’Observatori ciutadà més enllà de la finalització del projecte.